Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.

Diaconale doelen vallen onder een of meer van de volgende aandachtsvelden:

 • Directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld.
 • Duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting.
 • Een zodanige ordening van de samenleving dat barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden en mensen tot hun recht komen.

Verdere taken van de diaconie:

 • Beheer roerende goederen Beheer woonhuis in de Schoolstraat met een diaconale woonbestemming.
 • Beheer weiland aan de Koolwijkseweg.
 • Medebeheer kerkelijk Herv. Centrum Rehoboth.
 • Adoptiekinderen  Via de stichting Woord en Daad draagt de diaconie de financiële zorg voor zes adoptiekinderen in diverse landen.
  Gemotiveerd wordt om met deze kinderen door gemeenteleden middels brieven/kaarten te communiceren.
 • Actie Fruitbakjes. Gemeenteleden van 70 plus ontvangen een fruitbakje via een daarvoor ingestelde commissie.
 • Eredienst Collecteren.
 • Klaarzetten en een helpende hand bieden bij het Heilig Avondmaal.

Acties:

 • Zorgen en Sparen voor elkaar. De gemeenteleden sparen zegels om boodschappen pakketten te sparen bij de plaatselijke supermarkten. Deze zegels worden besteed aan bewoners in Stolwijk en via de gemeente Vlist.Een hiervoor ingestelde commissie draagt hiervoor zorg.

Financiele ondersteuning:

 • Via Oikocredit worden financiële middelen uitgeleend aan buitenlandse diaconale projecten.
 • Via stichting PDKN (Protestants Diaconaal Krediet Nederland) micro financiering aan Rudolphstichting.”De Glind”  3 nieuwe gezinshuizen die elk 4 uit huis geplaatste kinderen een thuis geven.
 • Zorgstichtingen middels financiële giften.

Bestuursleden:
Voorzitter: C.L. van Wijngaarden (wijk 2)
Secretaris: Vacature (wijk 1)
Penningmeester: T.D. Kramp (wijk 1)
Afgevaardigde college van de diaconie: A. van Dam  (wijk 2)

Zie contact

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI