Fundament: zand of rots...?! MattheŁs 7: 13-29

Stel je voor dat je bij de tandarts bent.
Wat is dan vaak het meest vervelende wanneer een gaatje gevuld moet worden?
Dat is dat de tandarts eerst boort en dan pas vult.
Anders zou de behandeling weinig zin hebben.
Zo gaat het ook bij het bouwen van een huis.
Eerst moet voor de fundering worden gezorgd.
Vaak neemt dat grondwerk veel tijd in beslag.
Een tandarts die gaat vullen zonder vooraf geboord te hebben, is net zo min deskundig als een aannemer die zonder fundering een gebouw begint op te trekken.

De Heere Jezus vertelt van een verstandig man en van een dwaze man.
De overeenkomst is, dat beiden van Jezus’ woorden hoorden.
Dat ze alle twee weten dat er een huis gebouwd moet worden.
Ze gaan ook allebei aan het werk.
Ook worden de huizen van deze twee mannen aan dezelfde weersomstandigheden bloot gesteld.
Ze krijgen te maken met storm, regen en wind.
Waarin komt dan het verschil tussen deze twee mannen openbaar?
Want de één noemt de Bijbel verstandig en de andere niet.
De Heere Jezus gebruikt zelfs het woord ‘dwaas’.
Voor een aannemer is het nogal eenvoudig te duiden, want de één zorgt wel voor een fundament.
Terwijl de andere gelijk begint met bouwen.
En de één bouwt op een rots, terwijl de ander op zand bouwt.
Het ene huis is niet gevallen en het andere wel.

Wat kunnen wij vandaag leren uit deze gelijkenis?
Het gaat erom dat ons levenshuis in orde is of niet.
Wanneer het fundament ontbreekt, kan de façade nog zo mooi zijn.
Maar vroeg of laat zitten wij bij de puinhopen.
Wanneer de levensstormen komen
En één ding is zeker: niemand ontkomt er aan.
Want het leven is door de zonde getekend.
Het leven is niet alleen maar ‘leuk en plezierig’.
Vroeg of later krijgen we allemaal te maken met de breuklijnen en de rafels van het leven.
Dan staat je levenshuis op zijn grondvesten te trillen.
Maar dan komt het er wel op aan: wat is het fundament onder je leven?
Beter gezegd: Wie is het fundament onder je leven?
Is Christus en Zijn werk je vaste grond of niet?
Mocht je houvast en grond vinden in Zijn volbrachte werk….
Zodat je door het geloof mag belijden:
‘Hij droeg mijn zonden en mijn schuld’
‘Door Zijn striemen heb ik genezing ontvangen’
‘Zijn straf brengt voor mij de vrede’
Dan kunnen de stormen van het leven waaien.
Dan kan de kou en de kilte van de liefdeloosheid je omringen.
Dan kan de verzengende hitte van de verleiding op je afkomen.
Dan kan de regen van de moedeloosheid op je neerdruppen of storten.
Maar dan weet je één ding: ‘mijn grond, mijn houvast, mijn fundament ligt vast en stevig’
Want de Heere Jezus Christus houdt alles vast!

Soms lijkt het aardig om luchtkastelen te bouwen.
Om jezelf voor te houden dat de fundering er niet toe doet.
Dat het gaat om een prachtig vormgegeven buitenkant.
Maar dat zal zich wreken.
Want het zand blijkt weinig houvast te bieden.
Dan sta je bij de puinhopen van je leven.
Daarom: luister naar de aanwijzingen van de hemelse architect.
Dan kan het niet misgaan.
Hij houdt ons voor: geloof Mijn heil en troostrijk Woord.
Zijn woorden te geloven door de kracht van Zijn Geest.
En ze vervolgens ook in praktijk te brengen.
Dan hebben we met recht een ‘levensbestendige’ woning…in Christus Jezus.
Ds.D.J.W.Kok

Terug

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI