‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ (1Kor. 15:20a)

ALLES GOED?

Er is zo’n vraag die we elkaar met grote regelmaat stellen. ‘Hoe is het?’ En het antwoord op die vraag is vaak even snel gegeven: ‘O, goed hoor!’ Soms zijn we nog korter: ‘Alles goed?’ ‘Ja hoor!’ En ondertussen is d’r van alles aan de hand. Maar daar ga je niet over uitmeten. En het is ook maar de vraag of de vraagsteller op een eerlijk antwoord zit te wachten.
Na Pasen is er alle reden om die vraag aan elkaar te stellen. Gód stelt ‘m aan u en mij. ‘Hoe is het? Alles goed?’ Mag u het zeggen, ziende op Christus, al is het midden op de golven van twijfel en aanvechting: ‘Ja, alles goed. Want mijn Jezus leeft!’

Paulus werkt in 1Korinthe 15 de gedachte uit wat het zou betekenen, als Christus níet was opgewekt. Dan was de prediking zonder inhoud (ijdel, leeg, zinloos) en zonder inhoud zou dan ook uw geloof zijn. Dan is er geen hoop. Want dan is Christus dood. En dan is God dood. Dan heeft de dood Christus vastgehouden. Dan heeft de dood het laatste woord.
Maar! Als een bazuinstoot vanuit de hemel, trekt de apostel Paulus ons in bovengenoemde tekst uit de afgrond van ons denken; uit wat het betekenen zou, als Christus níet is opgewekt. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ En dat maakt alles anders. ‘Totaliter aliter’, zouden de Romeinen zeggen. Totaal anders! Zeven vruchten van de opstanding van Christus noem ik u, vanuit 1Korinthe 15 en vanuit Mattheus 28. En het is aan u en jou, om dan antwoord te geven op de gestelde vraag...

1. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan is de prediking niet zinloos! (1Kor. 15:14v.) Dan komt de levende Christus in de prediking van het Evangelie naar u toe. Dan hebt u alle reden om dat Woord ernstig te nemen. Christus leeft!

2. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan is geloven niet zinloos! (1Kor. 15:14v.) God zendt verkondigers van de zeer blijde boodschap. Door die verkondigers wordt ons gezegd Wie God is, opdat het vuur van het geloof in ons hart ontstoken wordt. Elke zondag is Pasen in het klein. Elke keer opnieuw wordt ons gezegd dat God alle dood te boven komt en overwint, ons opwekt en doet opstaan. Geloven in Christus is geloven in de Levende, die de dood heeft gedood.

3. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan is er zekerheid over de vergeving van zonden, voor een ieder zich bekeert en in Christus gelooft. Als Christus níet is opgewekt, dan bent u nog in uw zonden (1Kor. 15:17). Maar zo is het niet. Hoe kan een gelovige, die op Christus ziet, weten dat zijn zonden vergeven zijn? Enkel en alleen omdat de levende Christus voor hem/haar tussen treedt. ‘Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden.’ (1Joh. 2:1b-2a)

4. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan is er zekerheid over uw eeuwige, gelukzalige toekomst, wanneer u van deze Christus bent (1Kor. 15:56-57). Hoezeer ook alles hier en nu er tegenin gaat. De Heere zegt: Ik weet het, dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was (Matth. 28:5). Ik weet dat je het zo moeilijk vind om vast te geloven. Om zeker te zijn van het eeuwige leven. Maar: Ik lééf. Wees daar dan zeker van! En wil je daar nu eens uit gaan leven?

5. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan mag en moet er voor een kind van God de zekerheid zijn, dat je nooit meer door Hem verlaten zult worden. Als het gaat over ziekte, afbraak en zelfs de dood (1Kor. 15:35vv.); niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Ook de dood niet (Rom. 8:38-39). Christus werd door God verlaten, op Golgotha’s kruis, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

6. ‘Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Daarom hoef je niet meer bang te zijn. ‘Wees niet bevreesd’, zo klinkt het bij het open graf van Jezus (Matth. 28:5). En die woorden worden talloze keren in de Schriften herhaald. Zoals een lied het zingt:
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft.

7. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden...’ Dan is er de zekerheid van onze zalige opstanding (1Kor. 15:42vv.). Allen die in Christus ontslapen zijn, leven met Hem. Direct, bij het uitblazen van de laatste adem. Want God is geen God van doden, maar van levenden. Maar óók onze lichamen zullen opstaan als Hij komt, op de grote ‘Dag des Heeren’. ‘Ik geloof de wederopstanding van het lichaam’.

Beste lezer, zeven vruchten van de opstanding. Ik stip ze hier maar aan. En het is overduidelijk, toch? ‘Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet’ (1Joh. 5:12). Hoe is het met u? Alles goed?

Ds. J.J. ten Brinke

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI