‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.’ (1Kor. 1:18)

HET WOORD VAN HET KRUIS
‘Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.’ (1Kor. 1:18)

Paulus stelt de dingen, als het gaat over het woord van het kruis, wel erg op scherp. Dat woord is ons of dwaasheid of een kracht tot behoud. Welgeteld de enige mogelijkheden. Zoeken naar andere mogelijkheden is hier tevergeefs.
Het gaat dus over ‘het woord van het kruis’. Over het woord, het evangelie dat tot ons komt in de prediking. Het hele jaar door. Maar vooral in deze tijd van het jaar, de lijdenstijd, wordt het wel helemaal duidelijk dat de prediking ‘woord van het kruis’ is. Christus wordt u en jou als de Gekruisigde voor ogen gesteld. Om het nog iets anders te zeggen: aan de voeten gelegd. Zoals Mozes in de woestijn de slang verhoogde, zo moet Christus, de Gekruisigde, in de prediking verhoogd worden.
Wanneer het woord van het kruis gebracht wordt, zijn er onder de hoorders van het woord twee reacties. Eén van de twee is dodelijk. Paulus zegt het zo: voor degenen die verloren gaan, is dat woord een dwaasheid. Je kunt lezen: ‘voor hen die bezig zijn om verloren te gaan’. Er is een beweging, maar – ontstellend genoeg – het is een beweging in de richting van het verderf. En dat nog wel terwijl het Evangelie van de vrede met God verkondigd wordt. Terwijl door dienaren van het Woord gesmeekt wordt: Laat u met God verzoenen!
Neemt u maar veilig aan dat het Paulus aangrijpt tot in het diepst van zijn ziel, als hij dit schrijft. Dat kan toch niet anders als je echt dienaar van het Woord bent. Dan kun je alleen huiveren bij deze dingen. Ook in 2018.
Wat is hier in het geding? Wel, het woord van het kruis wordt voor dwaasheid gehouden. Paulus heeft het over Joden, die in hun vroomheid het kruis voor onzin houden. Wat zou het, een stervende Zaligmaker aan een kruis…? Ergernis komt aan de dag. Paulus heeft het ook over heidenen, Grieken. Zij jagen naar het gekroonde leven, naar glorie en heerlijkheid, roem. Als glorie en eer mijn hoogste goed zijn, kan ik ook niets beginnen met een kruis en een Gekruisigde.
Paulus weet goed genoeg dat wij van zoveel bevrijd en losgemaakt moeten worden, om het woord van het kruis van harte te aanvaarden. Zo gemakkelijk is er ergernis in mijn hart. Of ik vind het maar dwaasheid, onzin. Alleen vrede met God door het werk, het bloed van een Gekruisigde? Laten we eens heel eerlijk zijn: sluit dit Evangelie van huis uit bij ons nu aan op ons denken en verlangen? Hebben we soms niet de leiding van de Geest nodig?!

Er was ook een tweede reactie. Nu bij degenen die behouden worden. Zij zijn bezig gered te worden. Bij hen is het woord van het kruis een kracht van God. Misschien zit u er vandaag wel mee, dat het bij
U zo blijft steken, als het over uw behoud gaat. Misschien vraagt u zich vandaag af: Hoe moet dat bij mij? U moet bij het woord van de Gekruisigde zijn. Dat is een kracht van God.
Onvoorstelbaar is de kracht van God, die verborgen ligt in het Evangelie van Jezus Christus. Kracht waarmee Hij mensen wegroept uit de greep van de dood, de duivel, de zonde. Wegroept uit de ergernis van de Jood en de zucht naar roem en eer van de Griek. God trekt door dit woord tot in de handen van Zijn Zoon. Wat heeft Paulus hij gevochten tegen dit woord. Het werd hem te sterk. Een bemoedigend voorbeeld, vindt u niet?
In dit woord laat de lijdende Zaligmaker de onuitsprekelijke rijkdom van Zijn werk, Zijn offer zien. Hij biedt oplossingen voor mensen die in de schuld steken bij God. Hij toont Zijn beide armen die uitgestrekt werden aan het kruis. Nodigt om te komen tot Hem en vrede met God te vinden. In het krachtenveld van Zijn woord gaat Hij, de Gekruisigde, rond om mensen te winnen voor Zichzelf en voor Zijn dienst. Ouderen, jongeren. Mensen van allerlei slag en soort. Hebt u werk voor Hem te doen? Kan Hij Zijn zaligheid aan u kwijt?
Het is waar, er is wel ontzaglijke kracht nodig om mensen zoals wij zijn te redden. Weet u dat? Deze kracht is er dan toch maar in het woord van het kruis!
God laat het Evangelie van de Gekruisigde verkondigen. Hij gebruikt er mensen voor die Hij brengt tot een gemeente en die Hij ook weer wegroept uit een gemeente. De Gekruisigde blijft bij allen die Hem van harte zoeken!

Ds. M. Goudriaan, Ede

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI