Lopend vuur

Als we de kerk binnengaan krijgt iedere bezoeker een kaars. Ik sluit me schuifelend bij de zwijgende menigte aan, die in het schemerdonker staat te luisteren. Voor in de kerk leest de priester het boek Handelingen voor. Dan, we zijn ongeveer bij Handelingen 17, begint de dienst. Er klinken treurzangen, meer dan duizend jaar oud. De taal is onverstaanbaar, de melodieën en de zang gaan recht naar het hart. We weten waarom we hier zijn en wie daar beweend wordt.
Voor in de kerk, in de iconostase, gebeurt van alles met iconen. De priester is kennelijk op zoek en komt achter zijn deur vandaan met de mededeling 'Hij is hier niet, Hij is opgestaan'. Dat 'Kristos voskres' wordt door de gemeenten teruggegeven in telkens andere talen: Russisch natuurlijk, maar ook Bulgaars, Grieks, Frans, Duits en Engels en een grote groep Nederlanders. Ergens steekt iemand een kaars aan, het vuur wordt doorgegeven aan zijn buurman. Het wordt al snel een lopend vuurtje — ik zie hoe het zich door de kerk verbreidt en ook in mijn richting komt. Dat wil ik wel — dat vuur.
Voor mij staat een oude man, die kennelijk in gebed verzonken is. Zijn hoofd eerbiedig naar beneden, doof en blind voor zijn omgeving. Het licht waarmee zijn buurman de kaars aansteekt, ziet hij niet en geeft hij niet door. Naast hem staat zijn zoon, met op zijn arm een kleinzoon. Voorzichtig slaat hij een arm om zijn vader heen en beweegt zo diens kaars in de richting van het kaarsje van zijn zoon. Zo wordt het vuur toch doorgegeven.
Het wordt alles bij elkaar voor mij een heilig en indrukwekkend moment. Nog regelmatig stel ik mijzelf vragen als: 'Wie heeft mijn vuur aangewakkerd?' en 'Aan wie heb ik het licht van Christus doorgegeven?' Het verhaal vertellen doe ik niet vaak, met de jaren word ik emotioneler. Als ik deze gebeurtenis terughaal, raak ik telkens weer bewogen, geëmotioneerd.
Het is Pasen geweest: Als je Jezus kent, geef dan Zijn licht door.
En zo niet, schuif dan aan bij een kerk, waar je het licht kunt opvangen.
Arnold van Heusden
Bron: Maandblad Reveil april 2019

Meditatie kerkklok nr 13 2018 Inburgering

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Efeziërs 2:19-20)
Lees verder

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI