‘Maak voor uzelf een ark (...). Ga in de ark...’ (Gen. 6:14a, 7:1a) ‘Zij nam voor hem een mandje van biezen (...) en legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl.’ (Ex. 2:3)

Prachtige tekeningen zijn erover gemaakt: Noach in de ark en Mozes in het biezen mandje. Het geheel heeft de uitstraling van een liefelijk tafereel. Maar was het dat ook?

De geboorte van Mozes vindt plaats in een tijd die met recht een ‘crisissituatie’ wordt genoemd. De farao ‘die Jozef niet gekend had’ (Ex. 1:8), gebiedt met het oog op de Israëlieten: ‘Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten’ (Ex. 1:22). Dat is het duivelse plan. Er is echter ook een Goddelijk plan. Het is het moment waarvan later gezegd wordt dat ‘de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had, naderbij kwam’ (Hand. 7:17).

In dat tijdsbestek spreekt het Woord van God over een echtpaar dat een zoon ontvangt. Van het kind wordt gezegd dat de moeder ziet dat hij ‘mooi’ (Hebreeuws: ‘tov’) is, een herinnering aan de manier waarop God Zijn schepping waardeert: ‘En God zag dat het goed (‘tov’) was’ (Gen. 1). Dit wordt tot tweemaal toe onderstreept in het Nieuwe Testament: ‘hij was bijzonder mooi’ (Hand. 9:20, letterlijk: ‘mooi voor God’); en: ‘een heel bijzonder kindje’ (Hebr. 11:23). Voor de ouders is één ding duidelijk: God heeft iets met dit kindje vóór. Ze handelen ‘door het geloof’ (Hebr. 11:23).

Na hem drie maanden verborgen te hebben gehouden, maakt de moeder voor hem ‘een mandje van biezen’, helemaal waterdicht. Wat is dit voor mandje? Het Hebreeuws zegt: een ‘teba’. Dat is een kist. Niets meer en niets minder. Dit woord ‘teba’ wordt behalve hier bij het biezen mandje van Mozes ook gebruikt voor de ark van Noach. De afmetingen van de ark van Noach wijzen op een rechthoekig gevaarte: een ‘teba’, een kist.

Is er een verband tussen deze twee ‘teba’s’? Het arkje van Mozes wordt door de ouders gelegd ‘tussen het riet aan de over van de Nijl’. Het riet doet denken aan de Dode Zee, ook wel ‘Schelfzee’ of ‘Rietzee’ genoemd. Het riet komt ook voor bij Jona, als hij in de buik van de vis zegt dat het riet (‘zeewier’, Jona 2:5) om zijn hoofd gebonden is. Het Hebreeuwse woord voor ‘riet’ (‘soef’) bracht elke Joodse lezer in verband met het werkwoord ‘sof’, dat ‘ten onder gaan’ betekent. Dit riet blijkt ‘doodsriet’ te zijn! Het lijkt allemaal ‘doodslucht’ te ademen. De ark van Noach: een kolossaal rechthoekig gevaarte, dat rond zou deinen op de wateren van de zondvloed, de wateren van de dood. En het arkje van Mozes? Een klein kistje met een hulpeloos mensje erin, gelegd tussen het riet in het water van de Nijl, óók water van de dood...

De ark van Noach en het arkje van Mozes: het lijken doodskisten te zijn, neergelegd in de wateren van de dood. Totdat...! Totdat God reddend ingrijpt. Noach wordt behouden en Mozes wordt gered. Al ging het door het doodswater heen. Beide kisten blijken een ‘ark’ te zijn; een ark van behoud. Voor wie leeft ‘door het geloof’ (Hebr. 11:7,23), wordt een doodskist tot reddingsboot.

Zie daar een rijke afschaduwing van de grote Ark van het Behoud: onze Heere Jezus Christus. Ook bij Hem lijkt alles in de dood te eindigen. Maar dát is nu Gods methodiek. Wie sterft terwijl hij leeft, zal leven als hij sterft. Omwille van Christus, de Gekruisigde. Wie sterft aan eigen kennen en kunnen, om het leven te zoeken in de Gekruisigde alléén, die is geborgen, voor tijd en eeuwigheid. Want de Gekruisigde lééft. Christus is de Ark van eeuwig behoud.

Hij is de ark van ons behoud.
Al wie zijn leven toevertrouwt
aan Hem, hij wordt gedragen.
ver het water van de dood,
tilt Hij ons naar het morgenrood,
het licht der eeuw’ge dagen.

Ds. J.J. ten Brinke

Meditatie kerkklok nr 18 2017 Verborgen Regisseur

'En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewondering en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Vasti.' (Ester 2:17)
Lees verder

Meditatie kerkklok nr 16 2017 Wat geven wij in Jezus' naam?

“Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was … neergelegd bij de poort … om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan!’… ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop’” (Handelingen 3:2-6)
Lees verder

Meditatie Kerkklok nr 12 2017 God gezien?

“Niemand heeft God ooit gezien….” “Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.” “Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.” (uit 1 Johannes 4:12-15)
Lees verder

Meditatie kerkklok nr 2 2017 Keuzemoment

De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het lam Gods! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus (Johannes 1:35-37)
Lees verder

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI