‘De dood is verslonden tot overwinning!’ 1 Korinthe 15:54

Crisis voorbij!?!

Misschien fronst u uw wenkbrauwen wel bij deze titel. Je vraagt je wellicht af of de schrijver de ernst van de situatie wel begrepen heeft. Het kan dan in sommige gevallen gelden als het gaat om genezing van de Coronabesmetting, maar zeker niet voor iedereen.
En al helemaal niet voor de eerstkomende weken in Nederland.
De crisis voorbij….was het maar waar?!
De Bijbel neemt ons bij de hand en laat een machtig getuigenis horen. Maar dat vraagt ons eerst stil te staan bij een andere crisis. Maken wij ons ook zorgen over die andere, nog veel grotere crisis in ons leven? Omdat we zondaar zijn, hebben we de dood verdiend. De dood is het oordeel over onze zonden.
Die crisis (het Griekse woordje voor ‘oordeel’ in het Nieuwe Testament) is onontkoombaar voor alle mensen.Vanaf het moment dat wij begonnen te bestaan, zaten we al in die crisis.

Het doopformulier dat altijd gelezen wordt als we kinderen dopen, geeft dit ook aan. Daarin wordt gezegd dat ons leven een ‘voortdurend sterven’ is. Langzamerhand (of minder langzaam….) gaan we op dat cruciale punt af. Over crisis gesproken! Het zou goed zijn, dat we dat vaker zouden beseffen.
John Bunyan adviseerde in zijn ‘gouden regels voor iedere dag’: ‘Wanneer u ’s morgens opstaat: bedenk dan: 1. Dat ú sterven moet. 2. Dat u elke minuut sterven kunt. 3. Wat er dan van uw ziel worden zal.
In tijden van crisis worden er allerlei maatregelen genomen. 1 ½ meter afstand houden, zoveel als mogelijk is thuis werken, veel en vaak handen wassen, niezen in je elleboog, niet meer dan drie personen thuis ontvangen enzovoort.
Ook economisch worden allerlei maatregelen genomen. Miljarden worden in de economie gepompt om te voorkomen dat de economie vastloopt. Allerlei toezeggingen worden gedaan om inkomstenderving en baanverlies zoveel als mogelijk is tegen te gaan of het geldelijk verlies tot een aanvaardbaar niveau te handhaven. Kortom men doet er alles aan om de crisis het hoofd te bieden.

In de crisis van ons leven heeft God Zelf uit liefde voor sterfelijke mensen maatregelen genomen. Dat kon ook niet anders. Alles wat wij ooit zouden doen om de crisis van de dood te bezweren, zou tekort schieten. God gaf echter het meest kostbare dat Hij had. Zijn Eigen, Enige Kind gaf Hij aan deze wereld. Door Zijn Kind ging Hij de crisis van de dood te lijf. Slechts één prijs was voldoende om die crisis te bezweren en dat was het leven van Zijn Zoon. Aan het kruis verzoende Hij de zonde die oorzaak van onze dood is. Op Paasmorgen staat de Heere Jezus op uit het graf. De crisis is voorbij!
De dood is verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54). Dat is echt een bevrijdend woord voor iedereen, die aan de crisis van de dood lijdt! Een blijde boodschap voor mensen die weten dat vanwege de zonden de dood onontkoombaar is.

Door de Heere Jezus heeft de dood de nekslag gekregen. De dood is monddood gemaakt.
De dood is gestorven. Paulus gebruikt het woord ‘verslonden’. Dat doet denken aan een dier die zijn prooi verscheurt en met huid en haar opeet. Zo heeft de Heere Jezus de crisis van de dood bezworen.
De dood is verslonden!

Heeft u in dé crisis van uw leven de weg naar deze Verslinder gevonden? Dan hebt u iets begrepen van het wonder van Goede Vrijdag en Pasen. Dan gaan de koersen van uw leven alleen nog maar omhoog.
Dan zal de dood u niet armer maken, maar eeuwig rijker. Dan wordt de dood de doorgang naar het eeuwige leven (Heid. Cat. zondag 16) Voor eeuwig de crisis te boven! Geen ‘lock down’ meer maar eeuwige ruimte en bevrijding door Jezus Christus alleen! Machtige boodschap. Heerlijk Evangelie!
Ds. D.J.W. Kok

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI