“ook Anna was er” (Lukas 2 vers 38a)

In Jeruzalem woonde zo'n 2000 jaar geleden een christin, Anna. Eén van het echte soort. Hoe we dat weten? Pak uw Bijbel erbij en lees Lukas 2 vers 36-38. Ik noem zes aandachtspunten:

1) er staat: `zij was een profetes’. Dat betekent: de Heilige Geest gaf haar inzicht in het Woord van God. Zij begreep de bedoeling van God en wat de wil van God was. Ze kon rake dingen zeggen over wat er in de Bijbel stond. Dat was geen eigen verzinsel, maar dat gaf de Geest haar om dat door te geven. Mooi als jongeren en ouderen woorden van God doorgeven, inzicht hebben in de boodschap van Gods Woord, zodat we merken: dit legt beslag op mij, hier hoor ik Gods stem in!

2) er staat: `zij was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar’. Dat betekent: ze was al jong weduwe. Wie had dat kunnen denken? De goede wensen op haar trouwdag spraken over een lang en gelukkig huwelijksleven. Maar na zeven jaar was ze al alleen. Toen begon het eenzame leven voor haar. Eenzaam? Nee, niet helemaal. Hoe zo niet? God heeft haar toen zij weduwe was op zo'n rijke manier troost en kracht gegeven, dat zij haar levensroeping kon en wilde vervullen. Hoe God dat doet? Anna putte kracht en moed uit Gods beloften, die in haar leven vervuld werden. God gaf haar wat Hij haar beloofde. Zó kon ze het volhouden, ook als ze moeilijke dagen had en heel verdrietig was. U ook?

3) er staat: `die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende’. Dat betekent: de tempeldienst was haar bron. Dat merken we hier aan: haar kerkgang was optimaal. Nooit sloeg ze een dienst over. Wie bij Anna op visite kwam, kon altijd terecht: voor of na kerktijd, maar niet onder kerktijd. Dan kon je eerst mee naar de kerk. Zij bleef niet voor niemand thuis. Hoe zo niet? Daar lag haar hart: bij God en de ontmoeting met God in Zijn Huis. Je kan wel zeggen dat Psalm 84 haar lievelingslied was. Denk niet dat Anna met oogkleppen opliep in de tempel. Vasten en bidden deed ze: ze trok het boetekleed aan en bad God om Zijn genade en ontferming, ook voor de tempeldienst. Over trouw-zijn gesproken! Bent u, jij zo trouw in de dienst van God?

4) er staat: `zij heeft de Heere beleden’. Ja, dat was een hoogtepunt in haar leven: zij heeft in de tempel haar Kurios, de Heere Jezus Christus, met eigen ogen gezien. Wat zag ze in Hem? Haar Zaligmaker, haar Heere en haar Heiland: ‘Hij is arm geworden voor mij, opdat ik door Zijn armoede rijk zou worden’. Zij is de Koning te rijk! Wij ook? Het gaat er om dat je in de Heere Jezus, Die als Borg en Zaligmaker voor zondaren verkondigd wordt, úw en jóuw Borg, Heere en Heiland ziet. Daar hebben we net als Anna ogen van gelóóf voor nodig. Die geeft de Heilige Geest! Hebt u ogen van geloof gekregen?

5) er staat: `zij sprak over Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten’. Wat doet Anna? Stilletjes genieten van haar Zaligmaker, terwijl de andere gelovigen van niets wisten? Nee, dit moeten ze allemaal weten. Ze ging op pad en heeft van de Heere Jezus getuigd en gesproken. En wij? Kunnen wij het voor onszelf houden? Nee toch! Daarom geef ik het aan u en jou door: er is een Heere en Heiland voor u en jou, er is verlossing en genade voor u en jou, maar ga er op uit. Ga met Anna mee naar de tempel, naar de kerk en als u niet meer kunt, zoek verbinding met het Huis van God. Daar heeft ze haar Heere en Heiland gevonden. Daar zult u en jij het ook vinden. Dat belooft de Heere! Aan wie? Aan u en jou, die in het besef dat we met lege handen staan, àlles van de Heere Jezus en Zijn liefde leren verwachten.

6) Hoeveel jaar Anna ná deze ontmoeting met de Heere Jezus nog geleefd heeft en haar opdracht vervuld heeft, weten we niet. Maar zij heeft inmiddels al lang haar wens verkregen en voert haar opdracht om groot van God te spreken uit voor de troon van God en het Lam in de hemel! Ja, Anna was een leesbare brief van Christus: één van het echte soort. Kent u zulke leesbare brieven van Christus in het gezin, in de familie, in de gemeente? Zijn wij het al, door Gods genade? Niets mooiers dan dat andere mensen, zowel jongeren als ouderen, in kerk en samenleving deze liefde vàn en vóór de Heere Jezus Christus van u, jou en mij àflezen!

Ds. J. van Dijk

Meditatie kerkklok nr 13 2018 Inburgering

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.” (Efeziërs 2:19-20)
Lees verder

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI