Meditatie

 

Warm aanbevolen!!

``dat u een brief van Christus bent’’ 2 Korinthe 3 vers 3

U kijkt even snel de Kerkklok door. Snel ja, want u moet gaan werken, studeren, fitness,

kerkenwerk gaan doen. Toch vraag ik u en jou: neem hier de tijd voor! Waarom? Pak de Bijbel

er bij en ga er voor zitten. Lees 2 Korinthe 3. Wat is er in dat hoofdstuk aan de hand? Er

wordt gevraagd naar de aanbevelingsbrief van Paulus: ``Paulus, u zegt dat u een dienaar van

Christus bent, maar laat uw aanbevelingsbrieven eens zien, welke gemeenten hebben u naar

ons toe gestuurd, welke referenties hebt u?’’ Hoe zo? Men zei: ``vraag Paulus naar zijn

aanbevelingsbrieven, want die heeft hij niet; die Paulus is een indringer in de Christelijke

gemeente en zijn boodschap klopt niet’’. Wat, zegt Paulus, heb ik geen aanbevelingsbrieven?

Kijk daarvoor naar uzelf, gemeente van Korinthe: jullie zijn een gemeente van Christus in die

grote havenstad Korinthe en wie was de eerste zendeling met de boodschap van Jezus

Christus? Ja, dat wist iedereen: Paulus. Paulus zegt dan ook: jullie zijn mijn aanbevelings-

brief, dat God mij geroepen heeft!

Hoe ziet die aanbevelingsbrief van Korinthe er uit? Het papier: dat zijn de mensen in

Korinthe, de gelovigen. Wat is dat voor papier? Geen blanco papier. Hoe zo niet? De

gelovigen in Korinthe waren eerst heidenen; zij dienden afgoden, waarvan ze dachten die

moeten we op onze hand hebben: voor de vruchtbaarheid, voor de handel, voor de natuur,

enz, enz. Dát papier wordt gebruikt om er een brief van Christus van te maken. Wie doet

dat? De Geest van de levende God (vers 3). Hoe doet Hij dat? Zie ``stenen tafels’’ en ``tafels

van vlees’’. Steen betekent: ongelovig, ongevoelig voor God, afgesloten voor God, moet

niets van God hebben. Vlees betekent hier: het hart open voor God, gevoelig voor God,

verlangen naar God, met Gods liefde vervuld worden, het hart is een spons die de woorden

van God opzuigt. Welke woorden? Er staat: ``stenen tafels’’, dat zijn platen van steen. Denk

aan Mozes, want zijn naam wordt verschillende keren in 2 Korinthe 3 genoemd, met de twee

stenen platen. Wat stond er op? De tien geboden: de wet van de Heere. Wat doet de Heilige

Geest ? Hij schrijft de tien geboden in uw hart, zodat het iets van uzelf wordt. Weet u hoe?

Zie de naam ``Christus’’. Dat betekent: profeet. De Heere Jezus is de Profeet, die de tien

geboden uitgelegd heeft. Lees de Bergrede in Mattheus 5-7. Wat staat er? De Heere Jezus

zegt: waar ben Ik voor gekomen? Om de zonden tegen de tien geboden te verzoenen en om

de schuld van dat hart van steen te betalen. Zeker, dat als eerste. En verder? Zegt de Heere

Jezus: ``Ik heb de tien geboden voor u vervuld en u kunt ze nu wel overslaan?’’ Nee, zegt de

Heere Jezus: ``Ik heb de geboden lief, met heel Mijn hart, met heel Mijn ziel, met heel Mijn

verstand, met al Mijn krachten’’. Hij is er één mee. En weet u wie Jezus’ discipelen en

volgelingen zijn, de brieven van Christus? Die Zijn geboden bewaren, er één mee zijn net als

Hij en ze doen uit liefde .

Wie mogen die brieven van Christus lezen? Alle mensen (vers 2). Ja, de lezerskring is heel

breed en divers. Bent u een lezer? Wat doet zo’n leesbare brief van Christus met u en jou?

De Heere wil ons ermee ontdekken dat Hij er recht op heeft dat ook ik een leesbare brief van

Christus zal zijn. Beseft u dat? Dat besef brengt de Heilige Geest u bij. Bidt er om, op grond

van Gods belofte, dat Hij van u en jou een leesbare brief van Christus maakt. Of bent u en jij

al een leesbare brief van Christus geworden? Bevelen wij de dienst van de Heere Jezus

Christus wárm aan als een liefdedienst? Kunnen ze u, jou en mij als referentie voor de dienst

van de Heere Jezus opgeven? Daar heeft de gemeente, wereld en onze naaste behoefte aan.

Warm aanbevolen!

Ds. J. van Dijk

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI