Soberheid en waardigheid kenmerken de kerk.

 

Het gedempte licht dat door de ramen valt geeft het geheel een zeer stemmig karakter.
Het koor heeft drie grote gebrandschilderde ramen die bij elkaar horen. Zij beogen een zichtbare prediking te brengen. De ontwerper en glazenier van de gebrandschilderde ramen is Marius Richters (1878-1955). Hij heeft in zijn leven veel bekende ramen geschilderd, onder andere voor de Zuiderkerk van Rotterdam.
Het middenraam toont de uitstorting van de Heilige Geest. Beneden in het raam is een afbeelding naar aanleiding van Johannes 20:22, waar Jezus tot zijn discipelen spreekt: "Ontvangt de Heilige Geest".
Het rechterraam toont de profeet Jesaja, met afbeeldingen uit de tijd waarin hij leefde. Links en rechts bovenin en rechts onderin staan afbeeldingen van Jesaja 2 over het komende Vrederijk.
Het linkerraam toont een priester, die in zijn ambt staat. Allerlei mensen zijn er te zien, waarover hij innerlijk bewogen is, ziende op het Lam, dat de zonde van de wereld heeft gedragen. Onder in het raam is links de man te zien, die de akker bewerkt ‘in het zweet zijns aanschijns’ en rechts de vrouw als moeder: ‘met smart zult gij kinderen baren’. De hemel overkoepelt hen beiden.


Verder zijn er in het koor nog twee kleine ramen te zien. Het linkerraam bevat oudtestamentische voorstellingen. Links bovenaan is Abraham te zien in beproeving om zijn zoon Izaäk te offeren en rechts onderaan Jacob strijdend met de Engel aan de Jabbok.
Links onderaan zijn Job en zijn vrienden te zien en rechts onderaan koning David met de harp.
Het rechter zijraam bevat de afbeeldingen van de vier evangelisten, van linksboven naar rechtsonder in de volgorde waarin de boeken in het Nieuwe Testament staan: Mattheus, Markus, Lukas en Johannes. Dit raam is destijds aangeboden door de jeugd van Stolwijk. 

De kansel in de kerk dateert eveneens uit 1948. Op de vijf panelen van de zeshoekige kansel is de geschiedenis van de verloren zoon uitgebeeld. Onder de kanselbijbel, aan de onderkant van de lessenaar, is een arend uitgesneden. Deze draagt als het ware het Woord de gemeente in.


De architectuur van het kerkgebouw wordt zeer gewaardeerd. Nog indrukwekkender is het wanneer het vol is met mensen. Bij dergelijke gelegenheden is er, na een uitbreiding van het aantal zitplaatsen op de galerij, voor ongeveer 450 personen plaats in de banken en voor 50 personen op de stoelen.

             

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI