Het oorspronkelijke kerkgebouw is 11 maart 1867 in vlammen opgegaan.

De toren overleefde de brand. Een nieuw kerkgebouw was in 1869 weer gereed voor gebruik.
Bij restauratie van de toren in de oorlog bleek dat de fundering van de kerk aan de zuidzijde in ontredderde toestand verkeerde. Door het verlagen van het zomerpeil van het water in de polder waren alle koppen van de heipalen verteerd. Hierdoor ging het kerkgebouw aan de zuidzijde ernstig verzakken.
De kerkvoogdij kwam toen voor twee mogelijkheden te staan. Men kon een volledig nieuwe fundering aanbrengen en de zuidzijde optrekken. Een tweede mogelijkheid was om het kerkgebouw te slopen en een nieuwe kerk te bouwen. Met algemene stemmen besloten de kerkvoogden op 7 november 1946 tot het laatste. Voor de herbouw inclusief een nieuw inventaris was 180.000 gulden begroot. Voor 113.870 gulden kregen gebr. Huisman en gebr. den Hoed de bouw gegund. Op zon¬dag 28 september 1947 was er de laatste gewone eredienst en werd de Bijbel op de kansel gesloten.
Bijna twee jaar lang kwam de gemeente voor de erediensten samen in een noodgebouw op het schoolplein van de openbare school op de locatie van de huidige Torenstraat. Ds. H. van Ewijck legde als plaatselijke predikant op 25 juni 1948 de eerste steen en op 1 juli 1949 nam de gemeente de herbouwde kerk in gebruik.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 06 82837439

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI