Welkom!

Graag willen wij u wegwijs maken in de Hervormde gemeente van Stolwijk.


Een gemeente met twee wijkgemeenten, van verschillende modaliteit, waar veel activiteiten in plaatsvinden.

Wij geloven in God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. We geloven in de Bijbel als geïnspireerd Woord van God.

Het spreekt voor zich dat u/jij van harte uitgenodigd bent om onze kerkdiensten bij te wonen of om contact met ons op te nemen voor vragen of voor meer informatie. De contactadressen zijn op de sites van de wijkgemeenten te vinden. 

ZONDAG 21 DECEMBER: EXTRA COLLECTE BESTEMD VOOR NOODHULP EBOLA-EPIDEMIE WEST-AFRIKA
De huidige ebola-epidemie in West Afrika is de ergste ooit! In Sierra Leone verspreidt de ziekte zich het snelst. Daarom steunt Woord en Daad daar een noodhulpproject van partnerorganisatie EFSL. Het ebolavirus brak in februari uit in Guinee en verspreidde zich snel naar het naburige Liberia en Sierra Leone, en woekert voort. Omdat de ziekte nauwelijks is te genezen, richt dit project zich vooral op preventie. Onbekendheid met de ziekte en de verschijnselen maakt mensen extra vatbaar voor het verwoestende virus. De partner van Woord en Daad, EFSL, wil via een omvangrijk voorlichtingsprogramma mensen bereiken met medische informatie over het voorkomen en herkennen van de ziekte. Veel mensen zijn bang, en raadplegen vaak als eerste lokale genezers, die de ziekte niet kennen. EFSL geeft aan circa 1,5 miljoen mensen voorlichting via bijeenkomsten in scholen en kerken, via de radio, mobiele telefoon, luidsprekers en posters. Daarnaast deelt EFSL hygiënekits met chloor, zeep en water uit.

Ebola is een virus dat het immuunsysteem verlamt. Deze ziekte verergert snel, overgeven, diarree en het functioneren van de lever en nieren vermindert, gevolgd door (ernstig) bloedverlies. Ebola wordt verspreid via lichaamsvocht van slachtoffers. Ook de mensen die ebola-patiënten verzorgen, lopen extra risico. Omdat er geen medicatie en vaccinaties zijn, is de overlevingskans afhankelijk van de persoonlijke gesteldheid van de patiënten. Een ramp die met kleine aantallen slachtoffers begon, maar die zich blijft uitbreiden en die hele samenlevingen ontwricht. De Samenwerkende Hulporganisaties besloten om een noodhulpactie te starten. Daarom de dringende oproep: laten we ons met elkaar sterk maken om deze humanitaire ramp te stoppen.

Woord en Daad ondersteunt het voorlichtingsprogramma in Sierra Leone. Over dit project heeft afstemming plaatsgevonden met de hulporganisaties Dorcas, Red een Kind, Tear en Zoa, die samen met Woord en Daad het christelijk noodhulpcluster vormen.

Wilt u bidden voor de kinderen die als wees achter blijven. Uit angst voor verbreiding van de ziekte worden zij niet zomaar opgevangen. Voor de mensen die ziek zijn, maar ook voor alle moedige hulpverleners die naar dit gebied gaan om met wijsheid op te treden. Laten we niet aan deze ramp voorbijzien! Verdere info: www.woordendaad.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kan u uw bijdragen overmaken naar de Diaconie o.v.v. Noodhulp West-Afrika.

Diensten

Bekijk alle diensten

Adresgegevens

Achter de Kerk 3
2821 AP Stolwijk
 0182 34 15 09

Route

Google Maps is niet beschikbaar.
© Hervormde Gemeente Stolwijk
site by: REPROVINCI